| جستجو
 
لوسيون بعد از اصلاح آقايان آردن

لوسيون بعد از اصلاح آقايان آردن با خاصيت نرم كنندگي، ترميم كنندگي، ضد التهاب و التيام بخشي پوست، جهت مقابلـه با اثرات مخـرب اصلاح پوست صورت آقايان كه در برخي موارد موجب بروز جراحات كوچك و سطحي با از بين بردن موقتي لايه طبيعي محافظ پوست، دهيدراته شدن و از دست رفتن آب پوست مي شود فرموله گرديده است. اين فرآورده سبب كنترل باكتريهاي مولد جوشهاي صورت مي گردد.

قیمت: 68467 ریال