| جستجو
 
نرم كننده و محافظ لب SPF25 آقايان آردن 

نرم كننده و محافظ لب آقايان آردن با فاكتور حفاظتي SPF25، حاوي فيلتر هاي ضد آفتاب جهت محافظت لب ها در برابر پرتوهاي زيانبار نور خورشيد UVA/UVB، همراه با تركيبات غني، به عنوان مرطوب كننده عمقي و محافظ لب ها ي خشك و آسيب ديده، تحريك شده و تر ك خورده ناشي از شرايط آب و هوايي نامناسب يا درمان هاي طبي مناسب مي باشد.


قیمت: 60330 ریال